fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piramida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach ( 43-100) przy ul. Sikorskiego 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000196262 i posługująca się numerem NIP 6462437496, (dalej „Hotel”).


2. Kontakt

W celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem świadczenia usług zgodnych z profilem działalności, Hotel przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (,,RODO’’) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Informujemy, iż dane osobowe dzieci tj. imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku oraz w celach statystycznych.
Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana, ale również pośrednio od naszych partnerów prowadzących m. in. portale rezerwacyjne.
Zbieramy Pani/Pana poszczególne dane osobowe w następujących celach:

 • 3.1. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • 3.2. W celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • 3.3. W celu badania opinii Klientów dotyczącej oferowanych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby zwiększyć jakość świadczonych usług oraz dostosować je w przyszłości do potrzeb i oczekiwań Klientów);
 • 3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa);
 • 3.5. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy zawarte w RODO);
 • 3.6. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
 • 3.7. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 • 3.8. W celu administrowania stroną internetową oraz analizowania danych aktywności na stronie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest administrowanie stroną internetową oraz poznanie aktywności Klientów na stronie internetowej);
 • 3.9. prowadzenia działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest marketing bezpośredni).


4. Polityka Cookies

 • 4.1. Hotel na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, które są krótkimi informacjami tekstowymi. Pliki cookies są zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Klienta. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.
 • 4.2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na naszej stronie internetowej, a w szczególności:
  • Uwierzytelniają użytkowników oraz zapobiegają nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą do ochrony danych osobowych Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • Usprawniają działanie strony internetowej Hotelu i ułatwiają korzystania z dostępnych na niej funkcji, co jest możliwe dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
  • Zapamiętują informacje dot. sposobu korzystania ze strony internetowej przez Klienta oraz umożliwiają identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach przez co pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • Tworzą statystyki wykorzystywane do analizy w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej. Dzięki temu możemy ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników;
 • 4.3. Informujemy, iż przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 • 4.4. Informujemy, iż wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, m. in. dłuższego okresu ładowania się strony czy ograniczeń w korzystaniu z wszystkich dostępnych funkcji.


5. Prawo wycofania zgody

 • 5.1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo tę zgodę cofnąć.
 • 5.2. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


6. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Pani/Pana decyzji. Informujemy jednak, iż w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest konieczne celem korzystania z usług Hotelu.


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że co do zasady nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie, chyba że uzyskamy Pani/Pana zgodę.


8. Odbiorcy danych osobowych

 • 8.1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, firmom obsługującym płatności, księgowym, a także firmom ubezpieczeniowym (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
 • 8.2. Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu możliwe jest nałożenie na Hotel obowiązku przekazania Pani/Pana dane osobowe również innym organom lub podmiotom.


9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 • 9.1. Informujemy, iż korzystamy z usług i technologii, oferowanych m. in. przez Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 • 9.2. Zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii wymagającym przekazania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podmiotami, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom następuje na podstawie art. 45, 46-47 bądź 49 RODO.


10. Okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie przez okres czasu, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, a w szczególności do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.


11. Uprawnienia podmiotów danych

 • 11.1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
  • otrzymania kopii danych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 • 11.2. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, iż w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Odmowa następuje wyłącznie gdy jest konieczna i po wnikliwej analizie.
 • 11.3. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Zgodnie z przepisami Hotel może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności;
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • 11.5. W każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 • 11.6. Powyższe uprawnienia może Pani/Pan realizować poprzez:
  • Przesłanie wiadomości e-mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Przesłanie wiadomości drogą pocztową na adres Hotelu –Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;


12. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


13. Postanowienia końcowe

 • 13.1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 13.2. Hotel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
 • 13.3. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Hotelu na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
 • 13.4. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.