Ceny i Rezerwacja

Sprawdź Termin
PRZYJĘCIA WESELNE już od 210 zł/os.
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE już od 69 zł/os.
WYPRAWA PO PIRAMIDZIE już od 98 zł/os. z obiadem SZKOŁY -50%

Dr Tadeusz Cegliński - naturopata

MASZ PROBLEMY ZE ZDROWIEM, PODEJMIJ NATURALNĄ TERAPIĘ WSPOMAGAJĄCĄ LECZENIE

TADEUSZ CEGLIŃSKI - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister pedagogiki i promocji zdrowia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia, wyższe studia teologiczne, dyplomowany masażysta, bioenergoterapeuta i naturopata wspomagający leczenie i powrót do zdrowia.

 

Drodzy Państwo, pomimo ciągłego rozwoju współczesnej medycyny, w obliczu cierpień i chorób szukają Państwo oprócz klasycznych również innych, alternatywnych dróg powrotu do zdrowia. Jestem zatem do Państwa dyspozycji. Moje terapie polegają na przekazywaniu energii za pomocą nakładania rąk na miejsca chore w celu pobudzenia organizmu  do  walki z chorobą. Nie zastępują one jednak leczenia ani tradycyjnej opieki medycznej. Osoby korzystające z moich terapii winne stosować się  do zaleceń lekarzy i kontynuować leczenie  prowadzone zgodnie z wiedzą medyczną i sztuką lekarską.

Zapraszam do hotelu Piramida w Tychach  na pobyty wypoczynkowo terapeutyczne „DLA ZDROWIA”. Cudów nie czynię ale jestem ich świadkiem. Tadeusz Cegliński

 

 

 

UZDRAWIAJĄCA TERAPIA DOTYKIEM

naturopaty dr. Tadeusza Ceglińskiego

 

  •  Terapia indywidualna
  •  Intensywna terapia indywidualna - cykl terapeutyczny, w którym kolejne terapie mogą odbywać się w odstępach około 15 minut
  • Terapeutyczne turnusy pobytowe "DLA ZDROWIA"

Dr Tadeusz Cegliński, jest znamienitym, godnym zaufania naturopatą.
Swoimi poczynaniami daje dowód, że postępuje etycznie w stosunku do osób, które mu zaufały. Z jego uzdrowicielskiej energii i mocy Piramidy skorzystało wiele osób w sytuacjach określonych przez medycynę jako beznadziejne. Przegraliby walkę z chorobą, gdyby nie jego pomoc. Świadectwem jego uzdrawiającej mocy są historie ludzi, którzy po wielu latach, ciesząc się zdrowiem, wspominają i potwierdzają niesamowite efekty terapii dotykiem. Osiągnięcia Tadeusza Ceglińskiego to historie uzdrowień, ale przede wszystkim znaczącej poprawy komfortu życia w przypadku wielu chorób niepoddających się leczeniu.


Tadeusz Cegliński to człowiek obdarzony zdolnością przekazywania uzdrawiającej energii poprzez dotyk. Świadomy wartości nauki, zawsze dążył do naukowego potwierdzenia posiadanej mocy. Wiedział, że naukowe świadectwo jest najlepszą rekomendacją dla osób poszukujących pomocy w zmaganiu się z chorobą, która zaczyna wygrywać w walce z medycyną. Poprzez poddawanie się licznym eksperymentom badawczym i analizom jego fenomenu, dokonywanym przez naukowców, badaczy i lekarzy, zyskał on opinię wiarygodnego w swojej działalności terapeutycznej. Nikt będący jego pacjentem nigdy nie usłyszał: porzuć konwencjonalną medycynę na rzecz innych metod leczenia. Wiarygodność jego potwierdzona jest przez ludzi nauki, ich świadectwa oparte na doświadczeniach naukowych, testach, obserwacjach, weryfikacjach   i  porównaniach.


Do Tadeusza Ceglińskiego przychodzi po pomoc wiele osób, w tym lekarze, co jest najlepszą rekomendacją jego umiejętności. Jest to także człowiek o szerokich horyzontach, otwarty na zdobycze medycyny naturalnej wywodzącej się z wielu kultur.
  

 

Tadeusz Cegliński w podróży: w Chinach w Tybetańskiej Klinice Medycyny Naturalnej w Pekinie, podczas uzdrawiania w Tybecie, w Egipcie - rozpoznając energetyczną moc piramid. 

 

ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI

UŚMIERZANIE BÓLU 
Jasyr, inżynier aktualnie mieszkający w Polsce, w Krakowie –  niedowład nóg i paraliżujący ból ręki po wypadku motocyklowym, cztery lata beznadziejnego poszukiwania pomocy u lekarzy.
Z diagnozą poruszania się na wózku i brania narkotycznych środków uśmierzających ból do końca życia, trafia na terapię dotykiem do Tadeusza Ceglińskiego. Po pierwszym spotkaniu ustępuje ból i pacjent zaczyna delikatnie poruszać palcami stóp. Lekarz ortopeda znający przypadek pacjenta, nie potrafił znaleźć wyjaśnienia poprawy jego stanu zdrowia z punktu widzenia medycznego. Jasyr był zdecydowany na wykonanie amputacji bolącej nie do zniesienia ręki. Teraz cieszy się życiem bez bólu i środków uśmierzających. Zaczyna samodzielnie chodzić (lipiec 2018 rok).

Uśmierzenie bólu to efekt działań terapeutycznych, który nierzadko jest powiązany z poprawą innych niedomagań zdrowotnych. Doktor Krystyna Dziunikowska, pediatra, poświęciła badaniu fenomenalnego wpływu dotyku Tadeusza Ceglińskiego ponad dwa lata (1991 – 1993), analizując  wnikliwie kilkadziesiąt przypadków. Przez jej ręce przeszło wiele dokumentów medycznych: wyniki badań krwi, badań obrazowych, opisy wyników i wypisy ze szpitala.  Analiza tych wszystkich dokumentów zafascynowała ją, ponieważ tak wiele było przypadków odzyskania zdrowia, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

 

Posiedzenie naukowe Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego w Warszawie w 1993 roku. Tadeusz Cegliński (drugi od prawej) oraz doktor Krystyna Dziunikowska (pośrodku), prezentuje wyniki swoich badań. 

 

W 2018 r. Tadeusz Cegliński w towarzystwie doktor Krystyny Dziunikowskiej (po prawej) oraz dr Bronisławy Ogonowski.

ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI

Weryfikacja terapeutycznych umiejętności Tadeusza Ceglińskiego rozpoczęła się w Niemczech.                          

Prof. Gunter Wiegelmann z Universität Münster w wywiadzie dla "Nord – West Zeitung" powiedział: nigdy nie spotkałem drugiej osoby o tak wybitnych zdolnościach uzdrawiających. Naukowcy i lekarze przeprowadzili liczne badania, obserwacje, pomiary i analizy stanu zdrowia pacjentów, którzy poddali się niezwykłemu oddziaływaniu jego energii. Leczył on pacjentów przez nałożenie rąk na objęte chorobą miejsca.

Stwierdzono, że wszystkie bez wyjątku leczone osoby odczuwały ciepło w miejscu leczenia, niezależnie od stanu zdrowia czy zaawansowania choroby. To odczucie było wyjątkowo intensywne i przyjemne szczególnie w obrębie chorych miejsc. Poprawa następowała w przypadku odczuwanych dolegliwości, np.: zanikanie bólu, uczucia napięcia w mięśniach oraz ograniczenia ruchowego. W Niemczech sporządzono około 100 sprawozdań opisujących efekty działania bioenergoterapeuty. Wiele z tych przypadków było bezskutecznie leczonych medycznie.

W niemieckiej prasie ukazało się wiele artykułów o Tadeuszu  Ceglińskim i jego sukcesach, poniżej zdjęcia z  tych  artykułów.

 

Prof. dr G Wiegelmann dyrektor Uniwersytetu w Munster

   

Tadeusz Cegliński z Prorektorem ds. Klinicznych Śląskiej Akademii Medycznej prof.. dr. hab. n. med.  Zygmuntem Górką w Republice Federalnej Niemiec, przed spotkaniem u prof. Wiegelmanna w Munster w 1990 roku.

W towarzystwie dr. n. med. Krzysztofa Wasilewskiego i lekarzy obserwujących eksperymenty w Centralnym Szpitalu Klinicznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w 1990r.   

NAUKOWE POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI

Dokonania naturopaty dostrzegł lekarz, doktor nauk medycznych Krzysztof Wasilewski, w latach dziewięćdziesiątych pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który zainteresował umiejętnościami bioenergoterapeuty medyczne środowisko naukowe w Polsce. Pozwoliło to na kontynuowanie badań rozpoczętych w Niemczech. Sukcesem zakończyły się badania na węźle zatokowym królika: energia naturopaty wyraźnie wywoływała odruchy życiowe, czego nie dokonała do tej pory żadna inna osoba

Tadeusz Cegliński z dr. n. med. Krzysztofem Wasilewskim przed Centralnym Szpitalem Klinicznym w Katowicach w1990 roku.

  

Podczas badań w Śląskiej Akademii Medycznej w Laboratorium Katedry Fizjologii, kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Witolda Tuganowskiego.

Badania laboratoryjne wody wykazały, że pod wpływem dotyku rąk Tadeusza Ceglińskiego woda destylowana zmieniła swoje właściwości fizykochemiczne, stwierdzono wyraźny wzrost prędkości ogrzewania, zmianę pH i  przewodnictwa. Pozwala to wykluczyć wpływ sugestii na pacjentów jako jedynej przyczyny ich ozdrowień. Woda, nie posiadając psychiki, ale posiadając pamięć, zmieniała swoje właściwości, co może zachodzić analogicznie w organizmie człowieka w dużym procencie składającym się z wody.

Tadeusz Cegliński z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Wdowiakiem – konsultantem krajowym i ekspertem naukowym ds. medycznych organów administracji państwowej.

Z dr n. med. Zygmuntem Filipowiczem ordynatorem Lecznicy Ministerstwa Zdrowia w Konstancinie. 

 

ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI

Magdalena z Chrzanowa, dwudziestosześciolatka przyjechała do Tychów z bólem głowy, który od blisko czterech miesięcy paraliżował jej życie. Już po pierwszym zabiegu pacjentka odczuła wyraźną ulgę, kolejne dwa terapeutyczne dotknięcia wyeliminowały ból (marzec 2018 r.).

Waldemar z Frankfurtu nad Menem od dwudziestu paru lat przyjeżdża  do naturopaty podreperować swoją kondycję fizyczną. Pracuje na budowach w Niemczech i cierpi na nawracające bóle stawów. Według jego słów, po terapiach u Tadeusza Ceglińskiego ból znika, stawy są sprawne, wraca chęć i energia do pracy i życia.

POPRAWA FUNKCJONOWANIA, POBUDZENIE ROZWOJU ORGANÓW ZABURZONYCH, OBJĘTYCH CHOROBĄ

W doświadczeniu Tadeusza Ceglińskiego spotykamy liczne przypadki niedających się wyjaśnić z medycznego punktu widzenia zmian w organizmie, wpływających na poprawę zdrowia.

Bartłomiej – w 2006 roku rodzice  jedenastoletniego chłopca otrzymują dramatyczną informację: kolejny przeszczep wątroby u ich syna się nie przyjął. Trzykrotne odrzucenie organu nie dawało szans chłopcu na przeżycie. W desperacji rodzice proszą o pomoc naturopatę. Po terapii, w niewytłumaczalny sposób, trzecia przeszczepiona wątroba podjęła pracę. Dzisiaj (2018 r.) Bartłomiej jest szczęśliwym ojcem. Pozostaje pod stałą kontrolą lekarzy, co dwa, trzy miesiące korzysta z terapii dotykiem u Tadeusza Ceglińskiego.

Marta – trafiła do Tadeusza Ceglińskiego z guzem piersi (2009 r.). Naturopata zwrócił uwagę na dużą dysproporcję pomiędzy piersiami dziewczyny, jedna pierś nie wykształciła się. Nieśmiało zaproponował pacjentce, aby terapię zastosować na obie piersi. Dzisiaj w jednej piersi nie ma guza, a druga dorównuje wielkością  tej pierwszej!

Karolinka – przyjechała do naturopaty z rodzicami jako dwuletnie dziecko cierpiące na bolesne przykurcze rączek, które od urodzenia były powykręcane, a paluszki nie wykształciły się. Tadeusz Cegliński poddał terapii dotykiem rączki dziewczynki. Nastolatka demonstruje ręce, które po terapiach wyglądają doskonale, jak u każdej zdrowej osoby.

ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI

POPRAWA STANU PSYCHICZNEGO W SYTUACJI CHORÓB NIEROKUJĄCYCH WYLECZENIA

Wiele osób, szukając pomocy u Tadeusza Ceglińskiego, zdaje sobie sprawę ze swojego beznadziejnego stanu, z nieodwracalnego zaawansowania choroby. Jednak z wiarą i nadzieją korzystają z pomocy natury, aby w lepszej kondycji, szczególnie psychicznej, zmagać się ze swoją chorobą. Dla tych osób poprawa komfortu życia jest jedyną pomocą świadczoną przez naturopatę. Jedyną, ale niezmiernie ważną, za którą są wdzięczni każdego dnia. Osoby te lub ich najbliżsi opowiadali wzruszające historie, kiedy chorzy cierpiący z bólu, po terapii mogli bez tego paraliżującego odczucia cieszyć się najbliższymi, znikały torsje, wracał apetyt, a przede wszystkim spokój i wyciszenie. Świadectwa tych osób pokazują jaką rolę spełnia Tadeusz Cegliński we wspomaganiu medycyny i działań podejmowanych przez lekarzy. To są przypadki łagodzenia stanu, ukojenia w cierpieniu, tam gdzie medycyna była bezradna.

UZDROWIENIA

Nie każdy pacjent doznaje cudu całkowitego uzdrowienia pod wpływem energii, ale liczba osób, które tego doświadczyły jest imponująca. Ich przypadki zostały opisane w wielu miejscach: od gazet począwszy na sprawozdaniach medycznych kończąc. Każdy z nich posiada dokumentację medyczną stwierdzającą stan i zaawansowanie choroby w momencie rozpoczęcia terapii u Tadeusza Ceglińskiego oraz dokument – opis wyników badań, wyniki, czy diagnozę lekarską, potwierdzającą pozytywną zmianę w stanie zdrowia. Opisane przypadki pokazują, że pacjenci doznawali co najmniej ustąpienia objawów, ale bardzo często znikały przyczyny choroby (znikały guzy, zmiany narządowe, skórne). Poprawa zdrowia następowała stopniowo, radykalnie, szybciej lub wolniej, w każdym przypadku inaczej, jednak za każdym razem wywołując u pacjentów poczucie korzystnych zmian.  

Tadeusz Cegliński o sobie: 

Jako człowiek odpowiedzialny za swoje działania, oddaję medycynie jej honor i ważne miejsce w ratowaniu i leczeniu ludzi, kierując się podobnie jak lekarze zasadą „primum non nocere”.

Naturopata z doktoratem z filozofii, z kwalifikacjami z wielu dziedzin? Tego nie spotyka się w bioenergoterapii?

Od kiedy pamiętam nauka mnie fascynowała. Mam wielki szacunek do jej osiągnięć, szczególnie do medycyny i nauk ścisłych. Po potwierdzeniu moich właściwości energetycznych postanowiłem naturoterapię uprawiać zawodowo. Ukończyłem różne  kursy, posiadam tytuł mistrza w zawodzie naturopaty oraz w zawodzie bioenergoterapeuty. Jestem dyplomowanym masażystą, ale ukończyłem także  studia magisterskie z pedagogiki zdrowia i teologię. Doktorat to dla mnie następne wyzwanie, którego się podjąłem, bo wyzwania budują moje życie.

Czym jest uzdrawianie?

O mocy dotyku przekonuję się od lat. Przychodzi do mnie dużo ludzi, część z nich zadowolona z efektów terapii wraca. Są tacy, którzy odzyskali zdrowie i już nie przychodzą na terapie. Ale też są ci, którzy odeszli, moc uzdrawiania to nie dawanie nieśmiertelności. Im moja energia dała wyciszenie i komfort odchodzenia bez bólu. Bardzo związuję się emocjonalnie z pacjentami, historie wielu z nich pamiętam jak dziś. Mógłbym opowiadać w nieskończoność, bo tak wielu ludzi cierpiących spotkałem w swoim życiu i zrobiłem wszystko, aby im pomóc.                          

REKOMENDACJE 

Doktor Krzysztof Wasilewski PhD, chirurg naczyniowy,

aktualnie mieszkający i pracujący w Dubaju, od lat śledzi z zainteresowaniem osiągnięcia Tadeusza Ceglińskiego. Doktor Krzysztof Wasilewski rekomendując naturopatę opowiada: wprowadziłem go w świat nauki, zainteresowałem naukowców jego fenomenem i rozpocząłem jego drogę do uwiarygodnienia energii, którą posiada. Pracowaliśmy razem nad  wieloma przypadkami, obserwowałem efekty terapeutyczne jego dotyku. Widziałem jak reagowali ludzie na ten dotyk. Cały czas jesteśmy w kontakcie, obserwuję dokonania Tadeusza i cieszę się, że pod moim wpływem podążał drogą rozwoju. Teraz polecam jego terapię biskim mi cierpiącym osobom. Efekty zadziwiają mnie stale, budzą moje niedowierzanie jako lekarza, ale są i nie mogę temu zaprzeczyć.

Doktor Hasan Nougood, Konsultant Chirurgii Dziecięcej i Plastycznej, ortopeda dziecięcy ze światowym doświadczeniem medycznym, stwierdził:

obserwując   przypadek Jasyra, nie jestem w stanie wykluczyć i zaprzeczyć energii uzdrawiającego dotyku Tadeusza Ceglińskiego. Pacjent był leczony w wielu renomowanych klinikach na świecie, nie pozostawiono mu nawet nadziei, że będzie mógł wstać z wózka, a bóle fantomowe ręki znikną po pewnym czasie. Po terapiach diagnozowałem pacjenta, który przestał brać leki przeciwbólowe i zaczynał odzyskiwać czucie w niesprawnej nodze, zaczął poruszać świadomie palcami stopy. Stan jego zdrowia wyraźnie się poprawia, jestem przekonany, że wstanie z wózka i będzie mógł poruszać się o własnych siłach.

Ginekolog ze Śląska opowiada:

od lat jeżdżę z żoną do Tadeusza Ceglińskiego, ona często podupada na zdrowiu. Po terapiach jej stan poprawia się. Nie potrafię wyjaśnić tego fenomenu, ale to działa.

PIRAMIDA W TYCHACH

Tadeusz Cegliński od wielu lat zgłębiał wiedzę na temat oddziaływania piramid, interesował się kulturą starożytnych Egipcjan, a przede wszystkim wpływem piramid na psychikę i organizm ludzki. Napisał na ten temat prace: Piramidy wyrazem wierzeń religijnych Egipcjan oraz Wpływ Piramidy na strukturę psychofizyczną człowieka.
Zwrócił w nich uwagę na  mało znane fakty mówiące o tym, że piramidy były lecznicami, a nie tylko jak potocznie się przekazuje grobowcami.

W 2004 roku w Paprocanach, rekreacyjnej dzielnicy Tychów położonej nad jeziorem, wybudował swoją Piramidę. Jego budowla  jest  pięciokrotnie mniejszą kopią piramidy Cheopsa w Gizie (Egipt) stworzoną z zachowaniem wszystkich proporcji oraz usytuowaniem względem słońca i kierunków świata.

W porównaniu z pierwowzorem wzbogacił swoją Piramidę o nowatorskie rozwiązanie. Polega ono na połączeniu dwóch „1/3 wysokości” (uznawanej za miejsca o największej mocy energii kształtu w piramidzie). W efekcie w środku bryły powstała „wewnętrzna piramida”, której zadaniem jest przenoszenie energii na cały obiekt tak, aby oddziaływała niezależnie od tego, w której części Piramidy się przebywa. Piramida to miejsce warte obejrzenia, a terapia prowadzona w jej wnętrzu na pewno „wzbogaca jej moc”, przyjemność z przebywania w niej jest bardzo mocno odczuwalna. Zdaniem dr. Stanisława Sagatowskiego energia występująca w Piramidzie Tadeusza Ceglińskiego, a zwłaszcza w Podziemiu Ozyrysa, jest w stanie zneutralizować szkodliwe promieniowanie jakiemu człowiek został poddany i nasycić go pozytywną energią.

Tyskie Paprocany z Piramidą

 

W Piramidzie znajdują się dwa wyjątkowe miejsca, niespotykane na świecie: Piramidion i Podziemie Ozyrysa, które pełnią funkcję komnat relaksacyjno-terapeutycznych.

Piramidion to przeszklony szczyt Piramidy, który idealnie pasuje w miejsce brakującego wierzchołka piramidy w Gizie. Z Piramidionu rozciąga się widok na okolicę oraz na niebo, gwiazdy i słońce. To miejsce w Piramidzie zwane jest również barką Słońca. Energia skumulowana w Piramidionie bardzo pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, ma korzystny wpływ na pobudzanie naturalnych procesów komórkowych, oddziałuje w kierunku polepszenia słabiej funkcjonujących układów organizmu.

 

 

Podziemie Ozyrysa to komnata energetyczna, usytuowana najbliżej tyskiego czakramu, który emanuje dobroczynną geoenergią wydobywającą się z ziemi. Geoenergia w tym pomieszczeniu bardzo silnie oddziałuje na organizm ludzki. Osoby korzystające z terapii w Podziemiu Ozyrysa często czują głęboki stan rozluźnienia i relaksacji, który osiągają zachowując ciszę, zamykając oczy i mając stały kontakt stóp z podłogą, nie krzyżując nóg ani rąk. To pomieszczenie pomyślane jest tak, by można było wsłuchać się w siebie, pomedytować i odpocząć. 
Serdecznie zapraszamy!

O Tadeuszu Ceglińskim i efektach jego osiągnięć można przeczytać w książkach:


Centrum Terapii Naturalnej
Tadeusz Cegliński

43-100 Tychy, ul Sikorskiego 100
tel:  515 488 239  e-mail: pobyty@hotelpiramida.pl

www.tadeuszceglinski.pl

Pobyt Wypoczynkowo Terapeutyczny w Piramidzie "DLA ZDROWIA"
6-15 dni, od 285 zł/os/noc
Wszystkie Pakiety