Ceny i Rezerwacja

Sprawdź Termin
PRZYJĘCIA WESELNE już od 210 zł/os.
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE już od 69 zł/os.
WYPRAWA PO PIRAMIDZIE już od 52 zł/os. z obiadem

BIOENERGOTERAPEUTA I NATUROPATA

Szanowni Państwo

Zapraszamy wkrótce na naszą nową stronę internetową www.tadeuszceglinski.pl


 

 

mgr Tadeusz Cegliński  
Specjalista pedagogiki i promocji zdrowia,
dyplomowany naturopata i bioenergoterapeuta.

Jest wiele dowodów na to, że dotyk Tadeusza Ceglińskiego pomaga i nigdy nie zaszkodził, ale zawsze najlepszym dowodem są ludzie, którym  pomógł w takich schorzeniach jak:migreny, bóle głowy o różnym podłożu, nerwice, stany lękowe, depresje psychiczne, bezsenność, choroby nosa, gardła, krtani, uszu, wady wymowy, choroby oczu - jaskra, katarakta, zapalenie spojówek, choroby tarczycy, stany zapalne narządu ruchu, niedowłady kończyn, schorzenia reumatyczne, schorzenia kręgosłupa, choroby układu pokarmowego, choroby wątroby i trzustki, choroby układu moczowego, choroby układu krążenia, schorzenia ginekologiczne, guzy sutków, choroby neurologiczne - choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, schorzenia skóry, stany nerwicowe po leczeniach onkologicznych i w wielu innych schorzeniach a nawet w sytuacjach beznadziejnych.
 

 

TADEUSZ CEGLIŃSKI

Człowiek o szerokich fascynacjach i zainteresowaniach kulturą starożytnych cywilizacji, medycyną naturalną i filozofią. Z wykształcenia magister pedagogiki, specjalista pedagogiki i promocji zdrowia. Ukończył również studia teologiczne i studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia. Wszystkie uczelnie ukończył z wynikiem bardzo dobrym, a pracę magisterską obronił z wyróżnieniem. Autor wielu prac, w tym: „Wpływ piramidy na strukturę psychofizyczną człowieka” i „Piramidy wyrazem wierzeń religijnych Egipcjan”. Pomysłodawca i twórca jedynej na świecie Piramidy Zdrowia i Urody, w której atrybuty największej pod względem energetycznym piramidy świata (Cheopsa w Gizie) znalazły swoje odzwierciedlenie - tzn. promieniowanie kształtu i kumulacja przez piramidę energii, która pozytywnie oddziałuje na ludzki organizm. Tadeusz Cegliński jest również dyplomowanym naturopatą i bioenergoterapeutą oraz uzdrowicielem.

Uzdrowicielskie zdolności i osiągnięcia Tadeusza Ceglińskiego były wielokrotnie poddawane różnego rodzaju analizom, badaniom i eksperymentom na uniwersytetach polskich i niemieckich, za każdym razem potwierdzone przez światowej sławy autorytety naukowe.

Dokumentowanie uzdrowicielskich osiągnięć Tadeusza Ceglińskiego rozpoczęto w 1985 r. na Uniwersytecie we Freiburgu w Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene pod kierownictwem prof. dr. Hansa Bendera. W 1986 r. zdolnościami Tadeusza Ceglińskiego zainteresował się prof. dr Günter Wiegelmann - dyrektor Volkskundliches Seminar Uniwersytetu w Münster, doktor honoris causa Królewskiego Uniwersytetu w Lund w Szwecji, prowadzący badania z zakresu niekonwencjonalnych metod leczenia. Prof. Günter Wiegelmann w dniu 8.07.1987 roku oświadczył, że na podstawie licznych opinii pacjentów, własnych obserwacji oraz różnorodnych testów - nadzwyczajne zdolności uzdrowicielskie Tadeusza Ceglińskiego zostały potwierdzone. Ponadto stwierdził, że Tadeusz Cegliński jest osobą głęboko wierzącą z silną osobowością. Efektem badań prof. Güntera Wiegelmana jest praca naukowa pt. „Volksmedizin heute” (Medycyna ludowa dzisiaj).


 


Prof. Günter Wiegelmann doceniając całokształt pracy i osiągnięć Tadeusza Ceglińskiego poświęcił mu cały rozdział książki i umieścił jego portret na jej okładce.W wywiadzie dla „Nord - West Zeitung” w dniu 24.10.1987 r. profesor Günter Wiegelmann powiedział, że do tej pory nie spotkał człowieka o tak wybitnych zdolnościach uzdrowicielskich, jakie posiada Tadeusz Cegliński. Z inicjatywy tego profesora poszerzono badania fenomenu Tadeusza Ceglińskiego w aspekcie medycznym i psychologicznym na Uniwersytecie w Regensburgu w Medizinische Psychologie Fakultät f. Biologie u. Vorklinische Medizin jak również w Klinice Specjalistycznej w Donaustauf. W badaniach wzięli udział profesorowie medycyny i psychologii, lekarze różnych specjalizacji i 40 studentów medycyny. Badania dowiodły, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy oddziaływaniem Tadeusza Ceglińskiego a efektami końcowymi u pacjentów. Według opinii niemieckich naukowców:

„Działanie Pana Ceglińskiego ma nadzwyczajny sposób leczenia, niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia. Wykazano pod nadzorem lekarskim, że działanie przez Pana Ceglińskiego ma niewyjaśnione właściwości łagodzenia bólu. W przypadkach, w których medycyna była bezradna, po działaniu Pana Ceglińskiego nastąpiła niespodziewana pozytywna reakcja. Na podstawie powyższych stwierdzeń można ustalić, że pomiędzy działaniem leczniczym Pana Ceglińskiego a efektami końcowymi u pacjentów istnieje związek przyczynowy”.

W 1990 roku zdolnościami i osiągnięciami bioenergoterapeuty Tadeusza Ceglińskiego zainteresował się dr n. med. Krzysztof Wasilewski adiunkt Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - obecnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z jego inicjatywy przeprowadzono wiele badań i eksperymentów w tym na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prof. dr hab. Stefan Ernst sprawdził moc dotyku Tadeusza Ceglińskiego na wodzie. Okazało się, że pod wpływem jego dotyku woda zmieniła swoje właściwości fizykochemiczne. Stwierdzono m.in. wyraźny wzrost prędkości ogrzewania, zmianę pH i przewodnictwa. To dowód na to, że dotyk rąk Tadeusza Ceglińskiego działa niezależnie czy ktoś wierzy w jego skuteczność czy nie.

W dniach 20-25.09.1993r. Tadeusz Cegliński zademonstrował swoje zdolności uzdrowicielskie podczas sympozjum naukowego dla lekarzy z całej Polski organizowanego przez Radę Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia w Czapielskim Młynie. Krajowy koordynator d/s SIP, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia mgr Ryszard Madejski dziękując Tadeuszowi Ceglińskiemu za udział w sympozjum napisał:

„... zademonstrował Pan swoje niezaprzeczalne znakomite metody oddziaływania zdrowotnego na osoby chore, a uzyskane wyniki terapeutyczne zyskały uznanie i podziw”.

Tadeusz Cegliński uczestniczył również w sympozjum naukowym dla lekarzy zorganizowanym 28 października 1993 roku przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie w Warszawie. W podziękowaniu za udział w sympozjum oraz demonstrację swoich uzdrowicielskich zdolności prof. dr hab. n. med. Ryszard Jacek Żochowski – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego - Minister Zdrowia w latach 1993 - 1997 napisał:

„...dziękujemy Panu za udostępnienie dokumentacji naukowej potwierdzającej Pańskie zdolności uzdrowicielskie i demonstrację swoich zdolności bioenergoterapeutycznych. Spotkanie to spotkało się ze szczególnym uznaniem lekarzy oraz zostało wysoko ocenione przez wszystkich uczestników. Mając nadzieję na dalszą współpracę z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim. Łączymy wyrazy szacunku i poważania”.

W 1994 roku prof. Stanisław Gdula Kierownik Katedry Termodynamiki Politechniki Łódzkiej przeprowadził badania efektu energetycznego oddziaływania Tadeusza Ceglińskiego i stwierdził że:

„Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że energia emitowana z dłoni p. Tadeusza Ceglińskiego nie ma cech „zwykłego” promieniowania cieplnego, ... potwierdzeniem tego faktu jest odczucie wnikania energii wysyłanej przez bioenergoterapeutę do wnętrza ciała...”

 


W maju 1995 roku podczas VII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Warszawie, odbywającego się pod hasłem „Medycyna XXI wieku - medycyna jako sztuka leczenia”, które zaszczycili swoją obecnością laureaci nagrody Nobel’a z dziedziny medycyny i fizjologii - prof. John Robert Vane z Anglii i prof. Bert Sekmann z Niemiec, zaprezentowno pracę naukową „Dialog i Uniwersalizm”, wydaną przez Polską Akademię Nauk. Jeden z odczytanych rozdziałów autorstwa dr n. med. Zygmunta Filipowicza poświęcony był fenomenowi Tadeusza Ceglińskiego, który był również obecny jako gość zaproszony.

W roku 1995, Tadeusz Cegliński występował w roli eksperta na posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmowej Komisji Zdrowia, odpierając zarzuty i ataki, których celem było wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania tzw. lecznictwa niekonwencjonalnego, w tym bioenergoterapii. Sprawa została wniesiona pod obrady Sejmu w postaci gotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Demonstrując pozytywny wpływ swoich uzdrowicielskich zdolności, popartych wynikami badań i wspierany przez wiele osób ze świata medycyny i nauki, Tadeusz Cegliński wywarł istotny wpływ na przebieg debaty, w wyniku której udało się odrzucić projekt nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do wpisania bioenergoterapii do indeksu zawodów zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Skuteczność oddziaływania Tadeusza Ceglińskiego potwierdzają również badania przeprowadzone w 1996 roku w Katedrze Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach polegające na rejestracji czynności skurczowej izolowanego preparatu węzła zatokowego serca królika. Kierujący badaniami kierownik Katedry Fizjologii prof. dr. hab. n. med.Witold Tuganowski stwierdził że:

„... bezsprzeczny pozostaje fakt oddziaływania badanego na preparat. ...opisane oddziaływanie pojawia się często, jest wyraźne, zaś warunki doświadczenia są kontrolowane, oznacza to, że faktycznie istnieje. Nie można przecież negować istnienia zjawisk, których istoty nie znamy - nie byłoby wtedy nauki”.

Dr n. med. Zygmunt Filipowicz – ordynator lecznicy Ministerstwa Zdrowia w Konstancinie udzielając wywiadu w 1996 roku powiedział:

„Gdyby istniał „Poczet healerów Polskich” Tadeusz Cegliński z pewnością zajmowałby w nim poczesne miejsce. A pierwsze i jedyne w kategorii tych, których zdolności uzdrowicielskie potwierdzone zostały badaniami naukowymi, pod którymi podpisały się nie tylko polskie lekarskie autorytety.

Ten bioenergoterapeuta, który w swoim Centrum Terapii Naturalnej w Tychach codziennie dokonuje cudów w przywracaniu ludziom zdrowia należy bowiem do tych nielicznych uznanych przez świat medycyny [...] Bioenergoterapia jest faktem, jej istnienia dowodzą coraz to nowe przypadki osób, wobec których medycyna konwencjonalna jest bezradna, a którym dłonie Tadeusza Ceglińskiego przywróciły zdrowie”

Jest wiele dowodów na to, że dotyk Tadeusza Ceglińskiego pomaga i nigdy nie zaszkodził, ale zawsze najlepszym dowodem są ludzie, którym pomógł.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak z Akademii Medycznej w Lublinie wypowiadając się o Tadeuszu Ceglińskim w 1996 roku stwierdził:

„Sceptycznie podchodzę do tzw. uzdrowicieli [...] Jedynie seanse Tadeusza Ceglińskiego budzą moje uznanie„


W „Pani Domu” nr 31 z 29.07.1998 roku w artykule „Naukowcy Mówią” można przeczytać:

„Jestem sceptykiem, dlatego sam również poddałem się terapii Tadeusza Ceglińskiego - okazała się skuteczna” - prof. Józef Półturzycki

„Moim zdaniem, dotyk Tadeusza Ceglińskiego w nieznany sposób uruchamia siły obronne chorego organizmu” - prof. Jacek Zabłocki

„Z pobieżnej analizy wynika, że dotyk rąk Tadeusza Ceglińskiego jest skuteczny na choroby układu krążenia, nowotworowe, cukrzycę, alergie i wiele innych” - prof. Ryszard Borowski

Fenomenem Tadeusza Ceglińskiego zainteresował się również fizyk, prof. Jerzy W. Wyrzykowski z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej.
Od 1997 roku prowadził selektywne eksperymenty, które miały przybliżyć opis zdolności Tadeusza Ceglińskiego. 23 marca 1999 roku prof. Jerzy W. Wyrzykowski
napisał:

„Od pewnego czasu obserwuję działania pana Tadeusza Ceglińskiego. Nie jest On lekarzem, nie stawia diagnoz, a po prostu przykłada ręce i uzdrawia ludzi. Jego zdolności były, są i będą przedmiotem analiz i eksperymentów naukowych. ... Życzę panu Tadeuszowi, żeby Jego zdolności służyły ludziom potrzebującym jak najdłużej”.

Prof. Szewach Weiss - Ambasador Izraela w liście z dnia 18.07.2003 roku
kierowanym do Tadeusza Ceglińskiego napisał:

„Nie zapomnimy pięknych dni spędzonych razem... Do dzisiaj czuję Twoją energię. [...] Twój Szewach Weiss„

Jerzy Engel - Selekcjoner Reprezentacji Polski w dniu 22.12.2004 roku dedykując
Tadeuszowi Ceglińskiemu książkę „Prosta Gra” napisał:

„Tadeuszowi Ceglińskiemu bez którego sukcesy w eliminacjach do M-Ś. 2002 byłyby niemożliwe. Mojemu Przyjacielowi oraz Przyjacielowi Reprezentacji Polski jak również wszystkich zawodników w klubach. Jerzy Engel Selekcjoner Reprezentacji Polski 2000 - 2002„

O Tadeuszu Ceglińskim i efektach jego osiągnięć można przeczytać w książkach:


Jeżeli pragniesz poczuć uzdrowicielską moc Tadeusza Ceglińskiego i pozytywną energię jego Piramidy wzmocnionej energią czakramu, na którym jest posadowiona, to zapraszamy na terapie i pobyty zdrowotne.

Pobyt w Piramidzie i terapie z Tadeuszem Ceglińskim dostarczą Państwu wyjątkowej dawki energii, co pozwoli na wzmocnienie organizmu, odnowę sił życiowych i powrót do zdrowia.

 


 

POBYT WYPOCZYNKOWO ZDROWOTNY Z BIOENERGOTERAPEUTĄ I NATUROPATĄ TADEUSZEM CEGLIŃSKIM PROMOCJA
4-16 dni, od 245 zł/os/noc
WYPOCZYNEK RELAKSACJA I ENERGETYZACJA W PIRAMIDZIE PROMOCJA
8-24 dni, od 245 zł/os/noc
POBYT W PIRAMIDZIE NAD JEZIOREM PAPROCAŃSKIM I NA SKRAJU PUSZCZY PSZCZYŃSKIEJ
3-24 dni, od 180 zł/os/noc
Wszystkie Pakiety