Ceny i Rezerwacja

Sprawdź Termin
PRZYJĘCIA WESELNE już od 210 zł/os.
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE już od 69 zł/os.
WYPRAWA PO PIRAMIDZIE już od 125 zł/os. z obiadem

Dr Tadeusz Cegliński wspomagający zdrowienie i uzdrawiający dyplomowany masażysta, bioenergoterapeuta i naturopata

TADEUSZ CEGLIŃSKI - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister pedagogiki i promocji zdrowia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia, wyższe studia teologiczne, dyplomowany masażysta, bioenergoterapeuta i naturopata.

 

MASZ PROBLEM ZE ZDROWIEM, PODEJMIJ NATURALNĄ TERAPIE WSPOMAGAJĄCĄ LECZENIE.

Jest wiele dowodów, że dotyk Tadeusza Ceglińskiego pomaga i nigdy nie zaszkodził, ale zawsze najlepszym dowodem są ludzie, którym pomógł nawet w sytuacjach które wydawały się beznadziejne.


     Uzdrawiająca Terapia Dotykiem:

  •  Uśmierzanie bólu
  •  Poprawa funkcjonowania, pobudzenie organów zaburzonych objętych chorobą
  •  Poprawa stanu psychicznego w sytuacji chorób nierokujących wyleczenia
  •  Wspomaganie zdrowienia, uzdrawianie

      Oferujemy:

     1. Terapie indywidualne

     2. Intensywne terapie indywidualne

     3. Terapeutyczne turnusy pobytowe w Piramidzie Zdrowia i Urody 

         Tel. 515 488 239, pobyty@hotelpiramida.pl

 


Dr Tadeusz Cegliński to człowiek o szerokich fascynacjach i zainteresowaniach kulturą starożytnych cywilizacji, medycyną naturalną i filozofią. Autor wielu prac, w tym: „Wpływ piramidy na strukturę psychofizyczną człowieka” i „Piramidy wyrazem wierzeń religijnych Egipcjan”. Pomysłodawca i twórca jedynej na świecie Piramidy Zdrowia i Urody, w której atrybuty największej pod względem energetycznym piramidy świata (Cheopsa w Gizie) znalazły swoje odzwierciedlenie tzn. promieniowanie kształtu i kumulacja przez piramidę energii, która pozytywnie oddziałuje na ludzki organizm. 

Uzdrowicielskie zdolności i osiągnięcia Tadeusza Ceglińskiego były wielokrotnie poddawane różnego rodzaju analizom, badaniom i eksperymentom na uniwersytetach polskich i niemieckich i za każdym razem potwierdzone przez światowe autorytety naukowe.

Dokumentowanie uzdrowicielskich osiągnięć Tadeusza Ceglińskiego rozpoczęto w 1985 roku w Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (Uniwersytet Freiburg) pod kierownictwem prof. dr. Hansa Bendera. W 1986 r. zdolnościami Tadeusza Ceglińskiego zainteresował się prof. dr Günter Wiegelmann - dyrektor Volkskundliches Seminar Uniwersytetu w Münster, doktor honoris causa Królewskiego Uniwersytetu w Lund w Szwecji, prowadzący badania z zakresu niekonwencjonalnych metod leczenia. Prof. Günter Wiegelmann w dniu 8.07.1987 roku oświadczył, że na podstawie licznych opinii pacjentów, własnych obserwacji oraz różnorodnych testów - nadzwyczajne zdolności uzdrowicielskie Tadeusza Ceglińskiego zostały potwierdzone. Ponadto stwierdził, że Tadeusz Cegliński jest osobą głęboko wierzącą z silną osobowością. Efektem badań prof. Güntera Wiegelmana jest praca naukowa pt. „Volksmedizin heute” (Medycyna ludowa dzisiaj).

 

Prof. Günter Wiegelmann, doceniając całokształt pracy i osiągnięć Tadeusza Ceglińskiego, poświęcił mu cały rozdział książki i umieścił jego portret na jej okładce.

W wywiadzie dla „Nord - West Zeitung” w dniu 24.10.1987 r. profesor Günter Wiegelmann powiedział, że do tej pory nie spotkał człowieka o tak wybitnych zdolnościach uzdrowicielskich, jakie posiada Tadeusz Cegliński. Z inicjatywy tego profesora poszerzono badania fenomenu Tadeusza Ceglińskiego w aspekcie medycznym i psychologicznym na Uniwersytecie w Regensburgu w Medizinische Psychologie Fakultät f. Biologie u. Vorklinische Medizin jak również w Klinice Specjalistycznej w Donaustauf. W badaniach wzięli udział profesorowie medycyny i psychologii, lekarze różnych specjalizacji i 40 studentów medycyny. Badania dowiodły, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy oddziaływaniem Tadeusza Ceglińskiego a efektami końcowymi u pacjentów. 

Według opinii niemieckich naukowców: „Działanie Pana Ceglińskiego ma nadzwyczajny sposób leczenia, niewytłumaczalny z medycznego punktu widzenia. Wykazano pod nadzorem lekarskim, że działanie przez Pana Ceglińskiego ma niewyjaśnione właściwości łagodzenia bólu. W przypadkach, w których medycyna była bezradna, po działaniu Pana Ceglińskiego nastąpiła niespodziewana pozytywna reakcja. Na podstawie powyższych stwierdzeń można ustalić, że pomiędzy działaniem leczniczym Pana Ceglińskiego a efektami końcowymi u pacjentów istnieje związek przyczynowy”.
 

NAUKOWE POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI

Dokonania naturopaty w Niemczech dostrzegł polski lekarz, doktor nauk medycznych Krzysztof Wasilewski, w latach dziewięćdziesiątych pracownik naukowy Uniwerystetu Medycznego w Katowicach, który zainteresował umiejętnościami bioenergoterapeuty medyczne środowisko naukowe w Polsce. Pozwoliło to na kontynuowanie badań rozpoczętych w Niemczech. Sukcesem zakończyły się badania na węźle zatokowym królika, energia naturopaty wyraźnie wywołała odruchy życiowe, czego nie dokonała do tej pory żadna inna osoba.

Badania przeprowadzono w Katedrze Fizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierownictwem kierownika Katedry Fizjologii prof. dr. hab. n. med.Witolda Tuganowskiego, który stwierdził że: „... bezsprzeczny pozostaje fakt oddziaływania badanego na preparat. ...opisane oddziaływanie pojawia się często, jest wyraźne, zaś warunki doświadczenia są kontrolowane, oznacza to, że faktycznie istnieje. Nie można przecież negować istnienia zjawisk, których istoty nie znamy - nie byłoby wtedy nauki”.

Badania laboratoryjne na wodzie przeprowadzone na Wydziale Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod kierownictwem prof. dr hab. Stefana Ernsta wykazały, że pod wpływem dotyku rąk Tadeusza Ceglińskiego woda destylowana zmieniła swoje właściwości fizykochemiczne, stwierdzono wyraźny wzrost prędkości ogrzewania zmianę pH i przewodnictwa. Pozwala to wykluczyć wpływ sugestii na pacjentów jako jedynej przyczyny ich ozdrowień. Woda nie posiadając psychiki, natomiast posiadając pamięć zmieniała swoje właściwości, co może być analogiczne do zmian w organizmie człowieka w dużym procencie składającym się z wody.

W dniach 20-25.09.1993r. Tadeusz Cegliński zademonstrował swoje zdolności uzdrowicielskie podczas sympozjum naukowego dla lekarzy z całej Polski organizowanego przez Radę Krajową Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia w Czapielskim Młynie. Krajowy koordynator d/s SIP, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia mgr Ryszard Madejski, dziękując Tadeuszowi Ceglińskiemu za udział w sympozjum, napisał: „... zademonstrował Pan swoje niezaprzeczalne znakomite metody oddziaływania zdrowotnego na osoby chore, a uzyskane wyniki terapeutyczne zyskały uznanie i podziw”.

Tadeusz Cegliński uczestniczył również w sympozjum naukowym dla lekarzy zorganizowanym 28 października 1993 roku przez Towarzystwo Lekarskie Warszawskie w Warszawie. W podziękowaniu za udział w sympozjum oraz demonstrację swoich uzdrowicielskich zdolności prof. dr hab. n. med. Ryszard Jacek Żochowski – prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego - Minister Zdrowia w latach 1993 - 1997 napisał: „...dziękujemy Panu za udostępnienie dokumentacji naukowej potwierdzającej Pańskie zdolności uzdrowicielskie i demonstrację swoich zdolności bioenergoterapeutycznych. Spotkanie to spotkało się ze szczególnym uznaniem lekarzy oraz zostało wysoko ocenione przez wszystkich uczestników. Mając nadzieję na dalszą współpracę z Towarzystwem Lekarskim Warszawskim, łączymy wyrazy szacunku i poważania”.

W 1994 roku prof. Stanisław Gdula Kierownik Katedry Termodynamiki Politechniki Łódzkiej przeprowadził badania efektu energetycznego oddziaływania Tadeusza Ceglińskiego i stwierdził że: „Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że energia emitowana z dłoni p. Tadeusza Ceglińskiego nie ma cech „zwykłego” promieniowania cieplnego, ... potwierdzeniem tego faktu jest odczucie wnikania energii wysyłanej przez bioenergoterapeutę do wnętrza ciała...”

W maju 1995 roku podczas VII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Warszawie, odbywającego się pod hasłem „Medycyna XXI wieku - medycyna jako sztuka leczenia”, które zaszczycili swoją obecnością laureaci nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii - prof. John Robert Vane z Anglii i prof. Bert Sekmann z Niemiec, zaprezentowno pracę naukową „Dialog i Uniwersalizm”, wydaną przez Polską Akademię Nauk. Jeden z odczytanych rozdziałów autorstwa dr n. med. Zygmunta Filipowicza poświęcony był fenomenowi Tadeusza Ceglińskiego, który był również obecny jako gość zaproszony.

W roku 1995, Tadeusz Cegliński występował w roli eksperta na posiedzeniach Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmowej Komisji Zdrowia, odpierając zarzuty i ataki, których celem było wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania tzw. lecznictwa niekonwencjonalnego, w tym bioenergoterapii. Sprawa została wniesiona pod obrady Sejmu w postaci gotowego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Demonstrując pozytywny wpływ swoich uzdrowicielskich zdolności, popartych wynikami badań i wspierany przez wiele osób ze świata medycyny i nauki, Tadeusz Cegliński wywarł istotny wpływ na przebieg debaty, w wyniku której udało się odrzucić projekt nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej, co w efekcie doprowadziło do wpisania bioenergoterapii do indeksu zawodów zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dr n. med. Zygmunt Filipowicz – ordynator lecznicy Ministerstwa Zdrowia w Konstancinie udzielając wywiadu w 1996 roku powiedział: „Gdyby istniał „Poczet healerów Polskich” Tadeusz Cegliński z pewnością zajmowałby w nim poczesne miejsce. A pierwsze i jedyne w kategorii tych, których zdolności uzdrowicielskie potwierdzone zostały badaniami naukowymi, pod którymi podpisały się nie tylko polskie lekarskie autorytety. Ten bioenergoterapeuta, który w swoim Centrum Terapii Naturalnej w Tychach codziennie dokonuje cudów w przywracaniu ludziom zdrowia należy bowiem do tych nielicznych uznanych przez świat medycyny [...] Bioenergoterapia jest faktem, jej istnienia dowodzą coraz to nowe przypadki osób, wobec których medycyna konwencjonalna jest bezradna, a którym dłonie Tadeusza Ceglińskiego przywróciły zdrowie”

Jest wiele dowodów na to, że dotyk Tadeusza Ceglińskiego pomaga i nigdy nie zaszkodził, ale zawsze najlepszym dowodem są ludzie, którym pomógł.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Wdowiak z Akademii Medycznej w Lublinie wypowiadając się o Tadeuszu Ceglińskim w 1996 roku stwierdził: „Sceptycznie podchodzę do tzw. uzdrowicieli [...] Jedynie seanse Tadeusza Ceglińskiego budzą moje uznanie„

W „Pani Domu” nr 31 z 29.07.1998 roku w artykule „Naukowcy Mówią” można przeczytać:

„Jestem sceptykiem, dlatego sam również poddałem się terapii Tadeusza Ceglińskiego - okazała się skuteczna” - prof. Józef Półturzycki

„Moim zdaniem, dotyk Tadeusza Ceglińskiego w nieznany sposób uruchamia siły obronne chorego organizmu” - prof. Jacek Zabłocki

„Z pobieżnej analizy wynika, że dotyk rąk Tadeusza Ceglińskiego jest skuteczny na choroby układu krążenia, nowotworowe, cukrzycę, alergie i wiele innych” - prof. Ryszard Borowski

Fenomenem Tadeusza Ceglińskiego zainteresował się również fizyk, prof. Jerzy W. Wyrzykowski z Politechniki Warszawskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej.
Od 1997 roku prowadził selektywne eksperymenty, które miały przybliżyć opis zdolności Tadeusza Ceglińskiego. 23 marca 1999 roku prof. Jerzy W. Wyrzykowski
napisał: „Od pewnego czasu obserwuję działania pana Tadeusza Ceglińskiego. Nie jest On lekarzem, nie stawia diagnoz, a po prostu przykłada ręce i uzdrawia ludzi. Jego zdolności były, są i będą przedmiotem analiz i eksperymentów naukowych. ... Życzę panu Tadeuszowi, żeby Jego zdolności służyły ludziom potrzebującym jak najdłużej”.

Prof. Szewach Weiss - Ambasador Izraela w liście z dnia 18.07.2003 roku kierowanym do Tadeusza Ceglińskiego napisał: „Nie zapomnimy pięknych dni spędzonych razem... Do dzisiaj czuję Twoją energię. [...] Twój Szewach Weiss„

Jerzy Engel - Selekcjoner Reprezentacji Polski w dniu 22.12.2004 roku dedykując Tadeuszowi Ceglińskiemu książkę „Prosta Gra” napisał: "Tadeuszowi Ceglińskiemu bez którego sukcesy w eliminacjach do M-Ś. 2002 byłyby niemożliwe. Mojemu Przyjacielowi oraz Przyjacielowi Reprezentacji Polski jak również wszystkich zawodników w klubach. Jerzy Engel Selekcjoner Reprezentacji Polski 2000 - 2002„

O Tadeuszu Ceglińskim i efektach jego osiągnięć można przeczytać w książkach:


Jeżeli pragniesz poczuć uzdrowicielski dotyk Tadeusza Ceglińskiego i pozytywną energię jego Piramidy wzmocnionej energią czakramu, na którym jest posadowiona, to zapraszamy na terapie i pobyty terapeutyczne "Dla zdrowia".

Pobyt w Piramidzie i terapie z Tadeuszem Ceglińskim dostarczą Państwu wyjątkowej dawki energii, co pozwoli na wzmocnienie organizmu, odnowę sił życiowych i powrót do zdrowia.

 

 

      Centrum Terapii Naturalnej  ul Sikorskiego 100  43 – 100 Tychy 
        tel:  515 488 239,  e-mail: 
pobyty@hotelpiramida.pl 

Weekend dla zdrowia w Piramidzie oferta specjalna -40%
4 dni, od 585 zł/os
Pobyt dla zdrowia w Piramidzie oferta specjalna -40%
5-16 dni, od 195 zł/os/noc
Wszystkie Pakiety